ДупницаНачалоОбщество

Ели Подгорска:”Ще подобрим процеса на сметосъбиране и сметоизвозване”

През следващите три години дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в община Дупница ще се осъществяват от същата фирма, която извършваше услугата и досега. Те са били единствените кандидати в обявената от община Дупница обществена поръчка.

От община Дупница ще изискват стриктно спазване на клаузите по договора каза Ели Подгорска, началник отдел „Околна среда“. Предстои към фирмата да бъде подадено заявление за доставка на 100 кофи „мева”, за да бъдат удовлетворени подадените в последната година искания за подмяна на съдовете за смет.

Ели Подгорска съобщи още, че ще бъдат инвентаризирани всички налични съдове, а там където е необходимо ще бъдат сменени с нови. След анализ ще се прецени и ако трябва мевите да бъдат сменени с контейнери или обратно. В края на годината се утвърждава новия план-график за сметосъбиране за следващата година, както и честотата на извозване. Предстои графика да бъде прегледан и по преценка на експертите ако се налага на места ще бъде направена промяна, там където се събира веднъж в седмицата ще бъде променено на два пъти или обратно, ако проверките покажат, че съдовете за смет се пълнят по бързо. Гражданите могат да подават свои предложения или сигнали за непочистени контейнери както на телефоните в ОбА, така и по електронната поща, така, че да не се налага да идват в сградата на общината само, за да подадат сигнал. „Ще направим така, че да подобрим процеса” каза още Подгорска.

Към фирмата няма да се въвеждат нови изисквания, но ще се следи за спазване на разписаните в договора като основните са спазване на честотата на извозване на отпадъците и почистване от страна на фирмата около контейнерите.

Ели Подгорска съобщи още, че вече има избрана фирма-изпълнител за компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране, предстои сключване на договор. След това трябва да започнат дейностите по проектиране, на следващ етап е издаването на разрешително за строеж. Очакванията са това да се случи в следващата година.

Що се отнася до рекултивацията на старото сметище, проектът все още е на етап оценка в ОП „Околна среда”, от където ще бъде финансиран. В Сапарева баня и Бобов дол вече имат одобрението на програмата, за забавянето в Дупница причината е в собственмостта на част от имота, в който попада сметището обясни Подгорска. „Голяма част от същинското сметище е държавен горски фонд, а едно от изискванията на програмата е, общината да се собственик на територията” поясни Подгорска, като допълни, че общината е направила необходимите постъпки към областният управител, а окончателоното разрешение е на МС.

 

 

 

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments