Жалба спира проекта за Интегриран градски транспорт

Фирма обжалва обявената процедура за избор на изпълнител за инженеринг на обекти по проекта за Интегриран градски транспорт на град Дупница. Обжалвани са и двете позиции. Има искане за налагане на временни мерки „спиране на процедурата“, което засега стопира каквито и да било действия по нея – даване на разяснения, получаване на оферти, както и отварянето им. На 13 юли трябваше да бъдат отворени офертите и на практика да започне процедурата по избор. Тя се спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.