Гоце ДелчевНачалоОбщество

Животновъдният бранш изразява готовност за провеждане на общонационален протест

ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р.БЪЛГАРИЯ –

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

КОПИЕ ДО:

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ –

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В НС –

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В НС –

Г-Н ПЛАМЕН АБРОВСКИ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО –

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ

ЖИВОТНОВЪДНИЯ БРАНШ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Тежката ситуация, в която се намира животновъдния сектор и спешните мерки, които трябва да бъдат обсъдени и взети.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРИМАНСКИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н АБРОВСКИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На 05.02.2022г. в град Стара Загора бе проведена среща, на която присъстваха представители на браншови организации и организации на производители в сектор животновъдство. На нея бяха обсъдени ниските изкупни цени на първично произведените продукти – месо и мляко в Р. България, високите цени на суровините за производство на фуражите за изхранване на животните, високите разходи за електроенергия, допълнително утежнената икономическа обстановка създалата се покрай пандемията от Ковид-19, затруднената комуникация и натрупаните във времето проблеми, известни на всички Вас.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Апелираме за спешна среща с Министър-председателя на Република България в присъствието на адресираните отговорни министри с цел излагане и обсъждане на сериозните проблеми, стоящи в сектора, както и максимално бързо предприемане на адекватни мерки за подпомагане на загиващото родно животновъдство.

Нашите искания са следните:

  1. Във връзка с предложеният и одобрен с Решение на Министерски съвет проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., настояваме за увеличение минимум със 100% на предвиденият бюджет за сектор животновъдство;

  2. Спешно изплащане на временната мярка по Ковид с отпускане на максималната помощ от 300 000 евро, допълнена с de minimis във времето на пандемия;

  1. Предсрочно изплащане на субсидиите за животновъдите за кампания 2021г, (оповестени в индикативен график за директни плащания до края на месец юни);

  1. Изплащане в пълен размер на неизплатените нотифицирани държавни помощи по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за периода 2018-2022г., в това число и полагащите се за 2022г.;

  1. Намаляване на ДДС на млечни и месни продукти, фуражи за изхранване на животните и торове.

  1. Останалите натрупани проблеми ще бъдат изложени в отделни искания към ресорните министерства при самата среща.

Предвид изложените по-горе искания настояваме за провеждането на спешна среща с Вас в рамките до една седмица, като разчитаме на положително отношение към бранша и разрешаване на проблемната ситуация.

В случай, че не бъде отговорено на нашите искания, животновъдният бранш изразява готовност за провеждане на общонационален протест.

Надяваме се на положителен диалог.

С уважение: (подписали организации)

1. „Национален съюз на говедовъдите в България“

2. „Обединени български животновъди“

3. „Браншова камара за месодайно животновъдство“

4. “Съюз на животновъдите в България“

5. „Асоциация на българските биволовъди“

6. „Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България“

7. „Национална асоциация на животновъдите“

8. Животновъдно сдружение „Старият Балкан“

9. „Асоциация за развъждане на черно-шарената порода говеда в България

10. ,,Асоциация на свиневъдите в България“

11. ,,Асоциация на индустриалното свиневъдство в България“

Тел. за контакт:

0898 41 55 93 – Бойко Синапов;

0888 222 550 – Стоян Чуканов;

0887 45 17 17 – Димитър Зоров

05.02.2022 година

Град Стара Загора

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments