ДупницаНачало

Жители на Яхиново искат промяна на Общия устройствен план, започват подписка

Инициативният комитет в с. Яхиново, който повече от година се бори срещу инвестиционно намерение за автосервиз и склад се събраха, за да обсъдят следващите си стъпки. Както неведнъж са обявявали, те не са срещу тези инвестиции, а срещу бъдещо използване на терена за вредни производства, а притесненията идват от първоначалното инвестиционно намерение за изграждане на цех за преработка на пластмаса.

Методи Захаринов от Яхиново допълва, че започват подписка за промяна на Общия устройствен план.

“До 17.05.2011 г. в Република България е действала Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, според която са били определени хигиенно-защитни зони между обекти, подлежащи на здравна защита, а именно жилищни, здравни, учебни, детски или обществени сгради, терени за отдих и спорт и други аналогични и обекти, които отделят вредности. Към момента няма нормативна база в нашата държава, която да защитава нас хората от евентуални вредни производства и дейности.

В проекта на Общия устройствен план на Община Дупница е предвидено около 160 декара земеделски земи от землището на с. Яхиново да се обособят за предимно производствена зона в местностите „Долните ливади“, „Камико“, „Среден път“ и “Полето”.

От първите жилища на с. Яхиново тази новообразувана производствена територия отстои на 20 метра, а от първите жилища на гр. Дупница на 245 метра. При евентуални инвестиционни намерения за реализиране на дейности и производства, отделящи вредности, никой съществуващ в държавата контролен орган не може да защити обектите, подлежащи на защита поради факта, че липсва нормативна база. В доказателство на тези твърдения е и реализирането на новия таблетен цех на „Балканфарма-Дупница“ АД, отстоящ на 300 метра от първите жилищни сгради на гр. Дупница, на 530 метра от първите жилищни сгради на с. Яхиново и на 850 метра от учебната сграда на ПГ „Акад. С.П.Корольов“, гр Дупница (според отменената Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, такива обекти е следвало да отстоят на 1000 метра от обекти, подлежащи на защита).

Ние, жителите на с. Яхиново, се обявяваме категорично ПРОТИВ обособяването на предимно производствена зона в местностите „Долните ливади“, „Камико“, „Среден път“ и “Полето” на с. Яхиново, предвидено в проекта за Общия устройствен план на Община Дупница, поради липсата на действаща нормативна база, която би ни защитила от реализирането на производства и дейности, отделящи вредности и стартираме събиране на подписка от всички жители на Община Дупница в наша обща защита, с което да бъде изискано промяна на предвидения проект на Общ устройствен план на Община Дупница от компетентния орган” посочват от Инициативния комитет. 

При отказ за съобразяване с исканията този проблем ще бъде отнесен до всички държавни органи, а при необходимост и до Европейския съд по правата на човека.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments