Задържаха камион с дърва в Дупница

На 1 юли – събота, около 21.30 часа, служители на РУП Дупница са спрели за проверка на околовръстния път товарен автомобил „Газ 66” с регистрационен № КН 7115 АР, натоварен с дървесина. След потърсено съдействие от РДГ Кюстендил проверяващите констатират, че има несъответствие между записаното в превозния билет и адреса, на който се доставя дървесината. Поради това автомобилът е задържан в полицейското управление в гр. Дупница.

За нарушението още същата вечер гражданин уведомява директора на ЮЗДП, който разпорежда на 3 юни да бъде извършена проверка. Установено е, че превозният билет е издаден от Георги Соколов – горски надзирател в „ДГС Дупница”. Дървесината е транспортирана от обект, в който фирма извършва редовен добив след спечелен търг. За отбелязване е обаче, че фирмата не е подала заявка за транспортиране на 1 юли. Няма и издадена заповед от директора на „ДГС Дупница”, с която оправомощава горския служител да издаде превозен билет.

На 4 юли служители на Югозападното държавно предприятие съвместно с представители на РУ Дупница извършиха контролно замерване на дървесина в автомобила. Установено е, че тя е с 2 пр. куб. метра повече от написаното в превозния билет, издаден от Соколов, както и 11 бр. секции строителна дървесина с диаметър от 20-26 см, които са описани като дърва за огрев.

Ръководството на ЮЗДП оказва пълно съдействие на разследващите органи за изясняване на случая.