Закриха 2 паралелки с прием в 8-ми клас в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“ в Дупница

 След трети етап на класиране са закрити две паралелки в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“ в Дупница- това са „Митническа и данъчна администрация” и „Топлотехника“. Закриването им е извършено след направен анализ на броя на учениците, определените места за държавен план-прием и спецификата на населеното място, информират от Регионалното управление на образованието. Припомням, че преди началото на втория етап на класиране за прием след VІІ клас бяха закрити три паралелки в района, в които учениците бяха по-малко от половината от норматива за минимален брой. Закрити бяха “Оперативно счетоводство” в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление в Дупница и по една паралелка в училищата в Сапарева баня и Бобов дол.