Гоце ДелчевНачалоОбщество

Започват проверки на собствениците на домашни кучета за регистрирането им и опазването на чистотата информират от общинска администрация Гоце Делчев

 Законът за местните данъци и такси и Законът за ветеринарномедицинската дейност задължават собствениците на домашни любимци да ги регистрират в общинска администрация и да заплатят такса за притежаване на куче. Освобождават се от такса собствениците на: кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча. Административната регистрация на всяко куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.

В тази връзка от община ГД отправят апел към собствениците на кучета, които все още не са ги регистрирали, да го направят до 30.04.2024 г. След тази дата ще бъдат извършвани проверки и налагани санкции на недобросъвестните стопани. Все повече зачестяват и случаите, при които стопаните извели домашните си кучета на разходка, не почистват след тях. От общината припомнят, че всички кучета трябва да бъдат извеждани на повод, а тези от опасните породи и с намордник. Освен това разхождането на кучета в Градския парк и парк „Панорамата“ не е разрешено. Задължително е стопаните да почистват оставените от кучетата отпадъци след извършване на физиологичните им нужди. За изпълнението на тези задължения на собствениците ще бъде следено стриктно, ще се извършват проверки и ще се налагат санкции в случай на констатирани нарушения.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments