Започва допитването до родителите за въвеждане на видеонаблюдение в детските градини в Дупница

В Дупница ще започне допитването до родителите на деца от детските градини, дали искат да бъде въведено видеонаблюдение по в занималните. До петък (16 март) директорите на детските градини в община Дупница ще получат анкетата, която да дадат на родителите за попълване. Те ще имат срок от една седмица да я попълват, като сами решават дали да тя е анонимна, или не като си пишат имената. Информацията от анкетата ще се обобщава в самите детски градини, като директорите ще трябва да информират общината за резултатите, които ще са конкретни за всяка отделна. Идеята на Община Дупница е всяка детска градина да вземе решение дали да има камери в групите или не. Проучването обаче ще се прави за всяка една група, а не генерално за цялата детска градина. Видеонаблюдение във група от детска градина ще може да бъде въведеносамо ако има 100% съгласие от всички родители на децата в групата. Ако един откаже, то камери в тази група няма да бъдат слагани. Така след допитването до родителите камери ще бъдат слагани по групите, където има единодушно съгласие, а не в цялата детска градина. Резултатите от анкетата ще бъдат обявени в първата седмица на месец април, съобщиха от общинския пресцентър.