ДупницаНачало

Започва изготвянe на областна аптечна карта за област Кюстендил

Институциите в Кюстендил започват работа по изготвяне на областна аптечна карта. Днес бе свикано заседание от областния управител инж. Александър Пандурски, в което се включиха представители на деветте общини, РЗИ, РЗОК, Регионална фармацевтична колегия, Регионална колегия на българска асоциация на помощник-фармацевтите и Българска асоциация за закрила на пациентите. В срещата се включи и зам. областният управител Валентина Караганова.

Областната аптечна карта трябва да се изготви в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването и съобразно изпратена от Министерството методика за изработване.

Целта на Областната аптечна карта е да проследи актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и обезпечеността с работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти. Документът ще съдържа данни за географско-демографската характеристика на областта, здравно-демографската характеристика на населението в областта, структура и потребление на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта и др.

Към областната аптечна карта трябва да бъде приложено и становище, изготвено по разписаните от Министерството на здравеопазването ред и критерии, относно необходимия минимален брой аптеки на територията на областта, както и необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти.

По време на днешната среща в Областна администрация – Кюстендил институциите обсъдиха специфични въпроси, касаещи допълване на базата данни, ключови за рамковия документ.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments