Бобов ДолДупницаКюстендилНачалоСапарева Баня

Започва изработването на Областна здравна карта за област Кюстендил

Първо работно заседание на новосформираната Комисия по изготвяне на Областната здравна карта се проведе днес в Областна администрация – Кюстендил. Комисията бе свикана от председателстващия и областен управител инж. Александър Пандурски, а участие взеха представители на РЗИ, РЗОК, РК на БЗС, общини и други.

По време на работната среща бяха разпределени дейностите, координирани задачите и информацията, която следва да бъде събрана от компетентните институции в идните седмици. Областната здравна карта ще бъде изпратена за одобрение към Министерство на здравеопазването.

Областната здравна карта се създава след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения с изискванията по закон. При изработването на тази карта Областната комисия извършва анализ на съотношението между предварително изчисления по ред, определен в Методиката, общ брой легла за болнично лечение и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на съответните структури в областта. След извършване на анализа Областната комисия прилага към изготвената здравна карта и становища относно: конкретните потребности от лекари, специалисти по дентална медицина и специалисти по направление „Здравни грижи“ за осигуряване на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната помощ. Прилага се и становище относно необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по оптимизиране, както и становище относно необходимостта от създаване на условия за предоставяне на конкретен вид грижа в областта – палиативни или други, предвидени в нормативен акт.

Областните здравни карти по места ще залегнат в Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments