Започва пълна проверка по проекта, в който е заложено изсичането на брезовите дървета в парк Галерията в Кюстендил

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ проверява колко брези ще се премахват по проекта в Кюстендил. Поводът за проверката е получен писмен сигнал от гражданската инициатива “Спаси Кюстендил” за премахване на по-голям брой здрави дървета.Управляващият орган изиска от Община Кюстендил и Междинното звено да извършат пълна проверка на подготовката и изпълнението на инвестиционния проект „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“. Проверката ще бъде извършена на място, информират от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството.Поводът за проверката е получен писмен сигнал от гражданска инициатива „Спаси Кюстендил“ за премахване на по-голям брой здрави дървета спрямо декларираните в одобрено проектно предложение на Община Кюстендил, както и съмнения за спазването на изискванията за публичност и комуникация по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта.Проверката е в ход и е разпоредена на Управляващия орган на програмата проверка относно обектите на интервенция с оглед на описаните в сигнала обстоятелства.Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил“ е сключен между Управляващия орган на ОПРР и общината на 07.12.2016 година. В рамките на проекта се предвиждат дейности по благоустрояване на паркова зона – парк Галерията, обновяване на физическата среда по поречието на река Банщица, изграждане на улица и парцел за озеленяване в квартал 270 на Кюстендил. Дейностите по него трябва да приключат 07.09.2018 г., като размерът на предоставената Безвъздмездна финансва помощ възлиза на 4 688 751 лв.