Започнаха да рисуват „Саламандър“ върху стълбището към Хисарлъка

 

Силуетът на саламандъра вече се забелязва върху стълбището водещо към Хисарлъка в Кюстендил.Първите 60 стъпала от фигурата на дъждовника са очертани с контури и изрисувани с жълто черни бои.