Започна жътвената кампания в oбщина Сапарева баня

В ход е жътвената кампания в oбщина Сапарева баня. Засетите площи с пшеница са 6350 дка, с ръж 5 304 дка. Има посеви още от тритикале, рапица и ечемик. Очакванията са за по-добра реколта в сравнение с тази от минала година. Прогнозно от декар пшеница се очаква добивът да достигне над 380 кг. , а от декар ръж 350 кг. От началото на кампанията до момента в населените места са ожънати 300 дка пшеница и 350 дка ечемик. Както всяка стопанска година, така и тази до 31 юли се подават декларации по член 69 и заявление по член 70 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи във връзка с начина им на ползване през стопанската година . При неподаване на декларация имотите стават т.нар. бели петна“ и се разпределят за ползване през стопанската година на други лица. Декларациите са подават в Общинската служба по земеделие в Сапарева баня.