Започна записването за участие в теста за отпускане на общински стипендии в Кюстендил

Тестът за отпускане на общинска стипендия на ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас ще се проведе на 4 юли от 9:00 часа в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Кюстендил .
Всички желаещи да се включат, могат да подадат заявление за участие в отдел “Образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил до 30 юни.Въпросите в теста не са свързани с изучаваното в училище. По време на изпита учениците разсъждават върху разрешаването на граждански казус и пишат есе. Търсят се млади хора, които автономно могат да решават конкретна житейска ситуация, но в същото време да проявяват етична чувствителност към общността.
Оценяването на тестовете се прави от комисия, която акцентира на начина на изразяване, на автентичността, на аргументите и на креативността на учениците. Има ясни критерии за оценяване – автономност, ангажираност, аргументираност, адекватност и креативност. Цели се проверка на реакцията на децата при дадената ситуация, тяхната зряла и самостоятелна оценка.И тази година най-добрите ученици ще получат еднократни стипендии от 300 до 50 лв – за класиралите се от първо до шесто място.