Започна записването на бъдещите първокласници

В трите основни училища в Гоце Делчев вече почти е ясно, колко ученици и паралелки ще има през следващата учебна година. В първи клас имат право да постъпят деца, които навършват 7 години през 2018 година. Навършилите 6 години деца могат също да бъдат записани като първокласници по преценка на родителите. За участие в приема семейството трябва да подаде в избраното училище писмено заявление по образец, удостоверение за завършена подготвителна група, акт за раждане и писмена декларация от родител в случай че детето не е посещавало подготвителна група в детска градина.

До 27 юни ще бъдат обявени и поставени на видно място списъците със записаните ученици по паралелки. Критериите при подбора на бъдещите първокласници, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата за обучение е следният: на първо място е место живеенето на ученика, деца чиито братя иили сестри са ученици в съответното училище са с предимство.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments