Гоце ДелчевОбщество

Започна изпълнението на нов проект в община Гоце Делчев

Той се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +. Общата стойност на проекта „Укрепване на капацитета в община Гоце Делчев“ е 49 200,00 лева. Срок за изпълнение на дейностите е 16 месеца. Като основната цел на проекта е укрепване на общинския капацитет в община Гоце Делчев за изпълнение на задълженията и отговорностите ѝ по Закона за лична помощ, Закона за хора с увреждания свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Едни от целите на проекта са – осигуряване на кадрови потенциал, чрез формиране на екип от подготвени и обучени специалисти за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината в контекста на действащата нормативна уредба за социалните услуги и хората с увреждания. По проекта ще бъде нает персонал, който ще бъде обучен. Ще бъдат включени 15 заети лица от следните допустими целеви групи:- служители от общинската администрация, ангажирани с политиките в социалната сфера; – служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги в община Гоце Делчев. Изпълнението на проекта“ Укрепване на капацитета в община Гоце Делчев“ ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението в община Гоце Делчев.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments