Започна кампанията за регистриране на домашни любимци в община Сапарева баня

До края на месец март всяка година собственикът на едно или няколко кучета е длъжен да ги регистрира и декларира в общинския регистър на администрацията в Сапарева баня. Регистрирането става по вид, порода, брой и пол, като собственикът заплаща и съответната годишна такса, съгласно Наредбата. Годишната такса е непроменена и е в размер на 10 лв. Собствениците са длъжни, до 30-дневен срок от получаването на писмото, да чипират, регистрират и ваксинират кучетата си в Районна ветеринарно-медицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар. При регистрирането на кучето се заверява и ветеринарно-медицинският паспорт. Ако не бъде спазен срокът, на нарушителите следва да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и да бъде наложена съответната санкция. От Община Сапарева баня припомнят, че съгласно Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на общината, всички собственици на кучета са длъжни да разхождат кучетата си с нашийник, както и да носят в себе си удостоверенията за регистрация и ветеринарномедицински паспорт. Собствениците са длъжни да се грижат за животните си и да вземат мерки те да не създават опасност за хората или за други животни. Забранено е разхождането на домашни любимци на територията на детски площадки, градини и ясли, спортни площадки, училища, здравни заведения, градски паркове и градини. Гражданите, които се грижат за безнадзорни кучета, нападнали или ухапали човек, също подлежат на санкциониране.