Започна подготовката за присъединяването на ДГ „Детелина“ и ДГ „Слънце“ към газификационната система

Договорите за присъединяване на двете детски градини вече са подписани. Така, че ще се пристъпи към подмяната на съоръженията. Ще бъдат подменени нафтовите горелки с комбинирани – на газ и нафта. Средствата за ремонтните дейности са по 30 000 лв. за всяка от системите и са заложени в капиталовите разходи. В момента дежурните детски градини са две “Зора” и “Калина”, така, че няма да се пречи на възпитателния процес в детските заведения, където ще се подменят системите. Подмяна на инсталация, но за отопление с пелети се предвижда в сградите на детските градини в Бистрица и Яхиново. За там все още се набират оферти, но дейностите със сигурност ще приключат до началото на отоплителния сезон. Дори и да се наложи да се работи след като децата се върнат, работата няма да попречи на заниманията на децата, тъй като няма да се извършват строителни дейности в стаите или по етажите. Средствата също са заложени в капиталовите разходи. Въвеждането на новите отоплителни системи трябва да намали разходите за отопление.