Започна раздаването на хранителни помощи в Гоце Делчев

Право на помощите, които се раздават в Домашния социален патронаж в Гоце Делчев имат следните няколко групи от хора. Лица, които са взели целеви помощи за отопление за периода 2015- 2016 година,семейства ползващи семейни помощи за деца към месец октомври 2016 година. Право на хранителните помощи раздавани по втория транш имат още семейства с еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на закона към октомври 2016г. Също така право на помощ имат родители на първокласници за учебната 2016-2017г. Инцидентно пострадали от бедствия и аварии, подпомогнати с еднократна помощ въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение към м. октомври 2016г. В работно време всеки ден помощи ще получат и лица с 90 процента трайно увреждане с чужда помощ, получили интеграционни добавки с личен доход до 314лв към месец февруари 2017г. Всички попадащи в тези групи ще получат от вторият транш на хранителните помощи за периода 2015-2017 година.