ДупницаНачало

Започна разчистването на отпадъците под АМ “Струма”

По инициатива на министър Емил Димитров от фармацевтичното предприятие в Дупница започнаха разчистване на отпадъци до моста на АМ „Струма“.

Ще бъдат разчистени отпадъци от общински имот, който се намира до моста на автомагистралата. Натрупаните там суровини се запалиха на 13 август миналата година и станаха причина за увреждане на пътната инфраструктура.

Фармацевтичното предприятие е генератор на част от отпадъка, възлизащ на около 5600 м3. Фармацевтичните отпадъци бяха оставени на нерегламентиран терен до автомагистралата от бивш изпълнител на дейности по събиране и съхранение на отпадъци, чието разрешение за дейности с отпадъци вече е отнето.

Съгласно уведомлението от компанията планираният срок за приключването на дейността е до 3 месеца, като той може да се промени в зависимост от условията на работа. Отпадъците ще се транспортират до площадка на „Индустриални суровини“ ООД, гр. Нови Искър, където ще бъдат третирани и съхранявани до предаването им за обезвреждане и/или рециклиране от лицензирани фирми. Дружеството „Индустриални суровини“ разполага с всички нормативно изискуеми документи за изпълнението на дейностите по премахването на този вид отпадъци.

Останалата част от отпадъците до АМ „Струма“ се разчистват от Община Дупница, в изпълнение на предписание на РИОСВ – София. Почистени и предадени до момента са общо 102.12 тона пластмасови отпадъци. Работата, организирана от общината по извозване на отпадъците ще продължи до цялостното почистване на имота до моста.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments