ДупницаНачало

Започна рехабилитация на уличната мрежа в Дупница

До два дни започва работа по изкърпването на дупките в града, в началото на следващата седмица в селата

Фирмата, която спечели поръчката за рехабилитация на уличната мрежа в Дупница и селата в общината разполага с достатъчно работни групи, за да извършва дейностите паралелно. Вече започна работа по оформяне на паркинг до Спортната зала, което също е част от поръчката за улична рехабилитация. „Реално по самите улици работата започва в края на седмицата и ще се работи по райони, за да се знае, че този район е завършен“ обясни инж. Иван Бельов, Директор Дирекция „Устройство на територията и строителство“. Ще се работи както по основните, така и по второстепенните улици, като в предварителния списък са включени около 60 улици.

Същата фирма ще работи и по уличната мрежа в селата, като тя разполага с няколко екипа каза инж. Иван Бельов. Там работата започва в началото на следващата седмица.

За изкърпване на дупките по уличната мрежа в селата се разчита на списък изготвен от кметовете и кметските наместници. За четвъртокласната пътна мрежа работата започва също в началото на следващата седмица с подготовка на трасетата – почистване на банкети и изрязване на храсти, след това ще се премине към асфалтиране на дупки. Там работата ще се извършва от дупнишка фирма.

Фирмите ще трябва да работят бързо и да не оставят повече от ден, максимум два дни отворени участъци посочи инж. Иван Бельов. За първи път тази година беше проведена процедура със срок на договорите от 36 месеца.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments