Започна рехабилитация на уличната мрежа в Дупница

До два дни започва работа по изкърпването на дупките в града, в началото на следващата седмица в селата

Фирмата, която спечели поръчката за рехабилитация на уличната мрежа в Дупница и селата в общината разполага с достатъчно работни групи, за да извършва дейностите паралелно. Вече започна работа по оформяне на паркинг до Спортната зала, което също е част от поръчката за улична рехабилитация. „Реално по самите улици работата започва в края на седмицата и ще се работи по райони, за да се знае, че този район е завършен“ обясни инж. Иван Бельов, Директор Дирекция „Устройство на територията и строителство“. Ще се работи както по основните, така и по второстепенните улици, като в предварителния списък са включени около 60 улици.

Същата фирма ще работи и по уличната мрежа в селата, като тя разполага с няколко екипа каза инж. Иван Бельов. Там работата започва в началото на следващата седмица.

За изкърпване на дупките по уличната мрежа в селата се разчита на списък изготвен от кметовете и кметските наместници. За четвъртокласната пътна мрежа работата започва също в началото на следващата седмица с подготовка на трасетата – почистване на банкети и изрязване на храсти, след това ще се премине към асфалтиране на дупки. Там работата ще се извършва от дупнишка фирма.

Фирмите ще трябва да работят бързо и да не оставят повече от ден, максимум два дни отворени участъци посочи инж. Иван Бельов. За първи път тази година беше проведена процедура със срок на договорите от 36 месеца.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments