Заради авария! Лицата с намалена работоспособност получават винетни стикери на партерния етаж в Старата поликлиника


Заради авария на асансьорната уребда, Дирекция „Социално подпомагане“ -Дупница информира, че винетните стикери ще се получават на партерния етаж на сградата, (ул. „Солун“ 4, 10-та стая) с цел улесняване достъпа на хората с увреждания и трудно подвижни лица.