Заседава ОбС Дупница, гледайте заседанието в директно предаване по ТВ Запад

ОбС Дупница ще заседава по над 20 докладни записки – сред тях прекратяване на процедурата по финансово оздравяване на община Дупница, промяна на собствеността на републикански в общински път, провеждане на конкурс за управител на „Дупницатранс”, а като допълнителна ще бъде входирано предложението за избор на прокурист за общинската болница. Припомням, че на предишното заседание ОбС реши да има пркурист, за декемврийската сесия стана да бъде избрано лицето, което да заеме поста. Заседанието започва в 10 часа и ще бъде излъчено по ТВ Запад.