Засилен контрол на територията на НП „Рила“ след сигнал за незаконна сеч

През активния летен сезон ще има засилен контрол от служители на НП „Рила“ в района 7-те Рилски езера. До месец септември дежурни групи на „Паркова и охрана и контрол“ ще извършват планови и внезапни проверки в района на защитените територии. Мерките за опазването горските територии попадащи в екологичната мрежа „Натура 2000“ се предприемат след като туристи сигнализираха за незаконна сеч над курорта Паничище, в района между 17 и 18 стълб на лифта за 7-те Рилски езера. Веднага след постъпилия сигнал, служители от парковата охрана са извършили проверка, като са констатирали нарушаването на закона. По случая бе разпоредена допълнителна проверка, която потвърждава описаното нарушение в констативния протокол, информираха от ръководството на НП „Рила“.В хода на работата са предприети мерки са установяването на бракониерите в горския фонд. В случай че бъдат установени, ще им бъде потърсена административно-наказателна отговорност, съгласно Закона за административните наказания и Закона за защитените територии. Размерът на глобите и санкциите се определя във зависимост от тежестта на нарушението. В маловажни случай глобите стигат до 100 лв, но при съществени нарушения санкциите могат да достигнат и до 10 хил лв, предупреждават от ръководството на НП „Рила“.