Затворник получи обещетение заради лишаване от социални контакти, телевизия и радио

Затворник получи обещетение от 700 лева заради изолация в наказателна килия, лишаване от социални контакти, телевизия и радио, настаняване в зона с повишено внимание и психически тормоз. Осъденият е претендирал за обещетение в размер на 2800 лева.