За Нас

Адрес: гр. Благоевград, ул. “Владо Черноземски” 26

Тел: 0701 / 3 93 93

E-mail:

www.csw.bg

 

СЕМ

Съветът за електронни медии лицензира, регистрира и осъществява надзор върху дейността на достачиците на медийни услуги. В дейността си той се ръководи от интересите на обществото, защитава свободата на плурализма на словото и информацията и независимостта на електронните медии.

Съвет за електронни медии

Адрес: гр. София, бул. “Шипченски проход” 69

Тел: 02/ 9708810

Факс: 02/ 9733769

E-mail: office@cem.bg

Работно време: 8:30 ч. – 17:00 ч.

www.cem.bg