Гоце ДелчевНачалоОбщество

За поредна година се запазва положителният прираст на населението в община Гоце Делчев

Съставените актове за раждане в община Гоце Делчев през 2019-та година са общо 528 на брой, а децата родени в МБАЛ „Иван Скендеров” са 434. Отчита се увеличение на раждаемостта спрямо предходната година. Данните показват, че през 2019-та година съставените актове за раждане в общината са само с 1 повече, но родените деца в болницата са с 20 повече, отколкото през 2018-та година. Новородените жители на град Гоце Делчев са 180, като сред тях има и двойка близнаци. В сравнение с 2018-та година новородените са с 2 по-малко. Общо 112 деца са родени в кметствата на територията на общината: в село Баничан – 6, село Борово – 6, село Господинци – 4, село Брезница – 38, село Корница – 16, село Лъжница – 21 и село Мосомище – 21. Общо родените деца на територията на цялата община са 292, което е с 8 по-малко от миналата година. Пресъставени през 2019 г. са 110 акта на деца, които са родени в чужбина, като сред тях най-много са тези от Турция, Гърция, Германия, Великобритания и САЩ.

Сред най-популярните имена за новородени са традиционните български имена, като все повече се срещат и имената Йоан, Йоана и Даяна. Не липсват обаче и по-атрактивни имена като Ирем, Рита, Емелия, Бади, Вениамин, Гунди, Шамшадин, както и такива, които са вдъхновени основно от популярни сериали. През 2019-та година са съставени общо 158 акта за сключен граждански брак в община Гоце Делчев, като тези в град Гоце Делчев са 78 на брой. Пресъставените актове от чужбина са 41 на брой, което е с 4 повече от предходната година. Сключените бракове в кметствата на територията на общината са 39 на брой. В село Баничан – 1, в Брезница – 19, в Буково – 3, в Господинци – 2, в Корница – 4, в Мосомище – 2 и в Лъжница – 8. Съставените актове за смърт в регистрите на община Гоце Делчев са 340 на брой, което е с 22 повече спрямо предходната 2018-та година. От тях пресъставените актове за смърт от чужбина са 4. Починалите жители на гр. Гоце Делчев през 2019-та година са 172, на село Баничан – 6, на Борово – 9, на Брезница – 24, на Буково – 5, на Господинци – 4, на Корница – 10, на Лъжница – 8, на Мосомище – 21 и на Делчево – 1. Общият брой на починалите на територията на общината е 260 души, като от тях жители на гр. Гоце Делчев са 172, а на кметствата – 88. Данните показват, че за 2019-та година прирастът на населението в гр. Гоце Делчев е положителен – родените са 180, а починалите – 172. В община Гоце Делчев прирастът също е положителен, тъй като родените са 292, а починалите 260.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments