Здравни работници в Дупница излязоха на протест срещу унищожаването на общинските болници.

Здравни работници от общинската болница в Дупница подкрепиха националния протест насочен срещу унищожаването на общинските лечебни заведения в страната. Персоналът излезе за около 20 минути пред двете сгради   на бившата военна и транспортна болници  за да изрази своето недоволство относно водената до момента здравна политика, която според здравните работници е пагубна за общинските лечебни заведения.След по малко от 2 години в Дупница ще има сериозен недостиг на лекари. Все по малко студенти следват медицина, което неминуемо ще се отрази негативно на гърба на потенциалните пациенти в региона.Според здравните работници, е необходимо да бъдaт актуализирани  цените  на клиничните пътеки, да се промени техния алгоритъм, и да отпаднат някои изисквания, които не са съществени при  лечението на пациенти.Решението на ОбС за промяна на  нивото на някои отделения също ще бъде пагубно за болницата, е мнението на здравните работници.