Здравни работници в помощ на граждани в селата от Община Бобов дол

Мерки за подобряването на здравеопазването в селата в Община Бобов дол, организира и провежда общинското ръководство. От 5 до 27 юли здравни работници по график ще обиколят всички 16 села в миньорската община, като целта е да бъде оказвана медицинска помощ на хронично болните и възрастните хора. Идеята на кмета адв. Елза Величкова е да се  обърне внимание на здравето на хората от третата възраст, за да може в горещините да не пътуват до Бобов дол и Дупница за да получат медицинска помощ.

Прегледите ще се извършват по предварително изготвен график, в кметствата в селата, като работното време на здравните работници ще бъде от 10 до 14 часа.

При необходимост тежко болните ще се транспортират до Бобов дол и Дупница с линейката,  която беше отпусната на Общината.

В случай, че хората останат доволни от инициативата , от общинското ръководство и за в бъдеще имат намерение да организират посещения на здравни работници в селата от общината.