Бобов ДолДупницаНачалоСапарева Баня

Избират фирма за изграждане на довеждаща инфраструктура до Регионалното депо

Община Дупница търси фирма за изграждане на довеждаща инфраструктура на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Включено е електроснабдяване на площадката на Регионално депо – Дупница, довеждащ водопровод и канализационен колектор 2790 м, с канална помпена станция. Максималната заложена стойност е 1 044 262 лв. без ДДС, а срокът за подаване на оферти е 20 юли. Срокът за изпълнение е 240 дни. Към момента на откриване на процедурата обаче не са осигурени средства. Финансирането е предвидено да бъде осигурено със средства, заложени в заявление за кандидатстване за финансиране от ПУДООС. Преди няколко месеца от ръководството на общината обявиха, че е входирано заявлението към ПУДООС, но отговор явно и към момента няма. Както е известно този проект е от изключително голямо значение не само за община Дупница, но и за съседните Бобов дол и Сапарева баня, които също ще се обслужват от Регионалното депо. И трите общини извозват отпадъците си в София.

В момента тече изграждането на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. За да влезе в експлоатация обаче трябва да бъде изградена и инфраструктурата, както и клетка, която обаче не е включена в процедурата.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments