Извънредна сесия в Гоце Делчев

Утре от 14.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев. Темата на заседанието е даване на съгласие за изпълнение на одобрени проекти по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г.