Гоце ДелчевНачалоОбщество

Извънредно заседание на Областния оперативен щаб се проведе в Благоевград

Областният управител Бисер Михайлов откри извънредно заседание на Областния оперативен щаб за борба с корона вируса  днес в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград, къде се обсъди готовността на лечебните заведения, всички те разполагат с налични предпазни материали – маски, ръкавици, очила, защитни екипи и дезинфектанти, има създадена организация в инфекциозните отделения. На заседанието се уточни колко е важна отговорността на гражданите към личната хигиена, ограничаването в максимална степен на контактите, особено на места със струпване на множество хора.

Констатирано бе, че в областта непрекъснато се следи и са предприети всички мерки, за недопускане разпространението на COVID-19, като към момента място за паника няма, няма и регистрирани положителни резултати на коронавирус.

Във връзка с епидемичната обстановка и обявеното Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса и със Заповед на Министъра на здравеопазването се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Република България:

1.      Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогериите.

2.      Преустановяват се учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (зимни, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.      Преустановяват се посещения на деца в детски ясли и детски градини.

4.      Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа  с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната  им форма.

5.      Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и др.)

6.      Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работаза служителите си. Когато това е невъзможно , работодателите организират провеждане на засилени противоепидемични мерки.

7.      Преустановяват се детски и женски консултации, профилактични прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, кактои свиждания във всички лечебни заведения.

8.      Отменят се т.I, т.5-11и т. II от Заповед РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.​

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments