Извънредно и редовно заседание на ОбС следващата седмица

Следващата седмица ОбС Дупница ще заседава два пъти. На 23 юни председателят Костадин Костадинов свиква извънредно заседание с една единствена точка – излизане на Дупница от ВиК Асоциацията в област Кюстендил. Решението за свикване на извънредно заседание е взето единодушно на председателски съвет.

На 25 юни в петък е редовната сесия на местния парламент, на която общинските съветници трябва да упълномощят кмета на общината как да гласува на заседанието на областната Асоциация по ВиК, което пък е насрочено за 29 юни.

На заседанието на ОбС Дупница в петък предстои да се разгледат и отчетите на ВиК, общинската болница и Ученическо хранене.

От представените отчети става ясно, че ВиК има близо 500 000 лв. задължения към доставчици, като с някои от тях има сключени споразумения за разсрочени плащания. В графата други задължения са 597 000 лв.

Основният отчетен проблем в дружеството е липсата на инвестиции и липсата на пречиствателни станции за питейни води. До момента дружеството е с ниска събираемост на вземанията се посочва в доклада към отчета на дружеството. Размера на вземанията от клиенти към края на миналата година възлизат на 880 000 лв. За 2020 година финансовия резултат е загуба в размер на 109 000 лв.

ОбС ще разглежда и отчета на общинската болница в Дупница. Според предоставените данни приходите са в размер на 6 174 482 лв., с 859 795 повече от предходния период.

През 2020 година разходите за основна дейност да в размер на 5 928 444 лв. Преминалите болни са 5 592 пациенти. Персонала към края на миналата година е 196 човека. Достигната е средна брутна работна заплата от 1517 лв. Финансови резултати на дружеството за 2020 година след данъци е печалба в размер на 221 000 лв. В доклада е посочен и заема, който общинската болница изтегли, като са усвоени 500 000 лв., остатъчния дълг къ, 31.12 2020 е 376 514 лв.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments