Гоце ДелчевНачалоОбщество

Изготвя се стратегическата рамка на България за равенство, приобщаване и участие на ромите до 2030 година

Вицепремиерът Калина Константинова в качеството си на председател на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси посрещна представители на ромската общност в Министерския съвет и заяви готовността си да реформира Националния съвет. Целта е той да има възможността много по-амбициозно да изпълнява ролята си на координатор за ефективни и прозрачни политики по етническите въпроси, които реално да подобрят живота на хората. Тези и други въпроси, свързани с достъпа до здравеопазване и образование, бяха обсъдени по време на среща с представители на над 20 граждански организации, ромски общественици и активисти по случай Международния ден на ромите. Заедно с вицепремиера, като водещ на събитието се включи Виржиния Атанасова. Тя е ученик в 11-и клас от Професионалната гимназия по текстил в Шумен. В рамките на конкурса „Имам една мечта – да учим и живеем заедно“ тя бе избрана да е „Посланик за един ден“. По време на срещата бяха обсъдени и практики, акцентиращи върху подкрепата към ромски младежи да завършат средно образование, върху мониторинг и докладване на реч на омраза в медии и онлайн пространство, овластяване на ромски активисти за противодействие на антиромската дезинформация и фалшивите новини.Вицепремиерът Калина Константинова връчи грамоти на организациите, участвали активно в процеса на разработване на политиките до 2030 година за равенство, приобщаване и участие на ромите, както и за запазването на културната идентичност и насърчаване на все по-активната роля на ромската общност в обществения и политическия живот на страната.

Снимка: Интернет

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments