Изложба в Исторически музей – Дупница

16 предмета и повече от 50 документа (свидетелства, дипломи, фотографии, пощенски картички) в хронологичен порядък от края на ХІХ до 80-те год. на ХХ век, дарени от 11 дарители (физически лица).
Те бяха представени в специално подредена изложба в залата на Исторически музей Дупница. Бяха връчени и грамоти на всички дарители.

Директорът на музея Анелия Геренска благодари на дарителите, тъй като за всеки от тях е било и трудно да се разделят с част от родовата си история. Сред дарените предмети има шевна машина „Мерцедес“, която е била притежание на един от известните художници на Дупница. Дарението е направено от Красимир Лазов, който е син на Георги Лазов – Лазето. В музея се съхранява сребърна чашка, подарена през 1903г. на опълченеца Алексей Захариев по случай 25 години от Руско-турската освободителна война и Българското опълчение. Такива 140 чашки са подарени на опълченците, носители на “Орден за храброст” от руския император Николай ІІ. Синът на Алексей Захариев, Захари Алексиев, живял в Дупница, е подарил тази чашка на семейството на Борислав Зебеков, който пък я дарява на музея.

Двете сестри Лилия Николова и Емилия Радева са предоставили ценен архив от снимки и документи на техния дядо Никола Чапрашиков.

Предмети принадлежали на дупнишката фамилия Файтонджиеви е дарил Славчо Павлов. Краеведа на Дупница Иван Хаджийски е предоставил на музея 25 фотографии свързани с живота на Лео Конфорти и Леа Иванова.

Музея вече съхранява и копието от преписа на История славянобългарска, който беше предаден на Анелия Геренска по време на заседанието на ОбС Дупница. В преписа се включиха 90 участници.

Поздрав за всички гости в музея беше програмата на малките дяволчета от СОУ Св. Климент Охридски.