Измама с надомна работа

За измама с надомна работа сигнализира председателят на дружеството на инвалидите в Дупница Николина Спасова. Някои от членовете на структурата вече са били излъгани с по 10 лв., които дали за запазване на работа, но така и не са получили материали.