Изменение и допълнение на наредбата за обществения ред на територията на община Кюстендил

Сигнали до местния омбудсман Васил Иванов провокираха промени в Наредбата за обществения ред .В рамките на 30 дни кюстендилци ще могат да се запознаят с измененията и да дадват своите предложения.