Инспекцията по труда отваря врати по повод 110 -та годишнина от създаването си

На 3 ноември 2017 г., Инспекцията по труда със седалище в Благоевград, организира информационен ден за работещи и работодатели. Срещата с инспекторите по труда ще се проведе в сградата на община Гоце Делчев от 11:00 часа. Информационният ден има за цел да даде полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до трудовото законодателство и административните услуги, които извършва Инспекцията по труда.