Инспекцията по труда с информационен ден в Сапарева баня

Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда” Кюстендил, ще проведе Информационен ден с жителите на община Сапарева баня. По време на срещата на работещи и работодатели ще бъде предоставена полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва Инспекцията по труда. Инспекторите ще информират и консултират настоящи и бъдещи работници и служители, както и работодатели, за правата и задълженията им и ще им разкажат за подкрепата, която могат да получат от Инспекцията. Информационният ден ще се проведе на 03.11.2017 г. от 10.00 часа в малкия салон на Читалище „ Просветен лъч – 1905″ гр. Сапарева баня. Мероприятието в курортната община се организира, във връзка със 110 години от създаването на Инспекцията по труда в България.