И.Константинов: Осигурени са средства за подмяна на част от канализацията в жк Бистрица

Ивайло Константинов съобщи, че община Дупница ще получи финансиране от ПУДООС за един от трите етапа за изграждане на канализация. Има уверение, че ще бъдат отпуснати средства и за останалата част. Заради забавеното разрешаване на този проблем община Дупница ще получи удължаване на срока за завършване на проекта в жк Бистрица, като това се отнася не само за националното финансиране, но и за частта, която ще бъде обновена с Европейски средства.

Има конкретно разписан план за действие, който касае изграждането на ски зоната. Това заяви народният представител Ивайло Константинов. Този план първо трябва да докаже възможността за развитие на района като туристически, след това да докаже възможността и интереса на обществеността каза още народният представител. Той допълни, че от тук нататък започва поетапно реализиране на инвестиционни намерения на общинските терени в подножието на тази ски зона. „На практика ние трябва да кажем на Европа – ние правим една писта, която няма да е самоцел“ заяви Константинов. Алтернативите за финансиране са две едната е цялостен проект, с който да се кандидатства пред Европейската комисия и втория чрез публично-частно партньорство.  Сега голямата цел пред община Дупница и народните представители е тези общински земи, които са в подножието на пистата, да се покаже по какъв най-добър начин биха могли да бъдат усвоени. „Ски зоната ще бъде факт” категоричен беше Константинов. Предстои поредица от обществени обсъждания.

Ивайло Константинов загатна, че има добра новина по отношение на идеята за разкриване на Медицински колеж. Новината обаче ще бъде обявена на тържествената сесия на ОбС на 19 октомври.