Каба гайда огласи центъра на Кюстендил

Каба гайда огласи днес центъра на Кюстендил, а минувачите с интерес се спираха да послушат родопската мелодия изпълнявана от пътуващия гайдар Гено Тодоров, който я разпространява из цяла България.