Какво реши на свое заседание ОбС Бобов дол

ОбС Бобов дол сформира комисия, която да изготви становище по отношение на АМ Гюешево-Дупница, част от коридор номер 8. В комисията беше включен и кмета на общината Елза Величкова. Съветниците се обединиха около мнението, че е от изключително значение да се види къде ще бъде детелината и ако тя не е твърде отдалечена от Бобов дол да предприемат необходимите мерки за нейното изместване. Тъй като срокът за подаване на менения и становища изтича на 15 септември, комисията има само няколко дни да реагира. По време на заседанието на ОбС беше поставен проблема с липсата на дърва за огрев за населението. Оказа се, че все още не е започнало раздаването на дърва, а зимния сезон наближава. Кметът Елза Величкова обясни, че е запозната с проблема, но е липсвал диалог с директора на ДГС „Дупница“. Величкова увери кметовете на селата, че още следваща седмица ще проведе среща с новия директор, за да потърси вариант за разрешаване на проблема в кратки срокове.

ОбС Бобов дол прие още да бъдат увеличени заплатите на кмета на общината, както и кметовете на Мламолово и Големо село. Предишното увеличение беше в началото на годината. Кметът Елза Величкова обясни, че са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините за делегираната от държавата дейност и има възможност за увеличение на заплатите. Така с решение на ОбС кметът на общината ще получава 3775 лв, а кметовете на двете села Мламолово и Големо село съответно 1379 лв. и 1248 лв. Със заповед на кмета на общината са увеличени възнагражденията на кметските наместници в населените места в община Бобов дол.

Беше одобрено и предложението да се осигурят средства транспорт за ученици от Дупница, които учат в СУ „Христо Ботев“. Беше одобрено и сформирането на маломерни паралелки. Беше решено още създаване на алея „Памет“ в Градски парк, поставяне на паметни плочи на изтъкнати личности посетили гр. Бобов дол, на известни миньори, монтажници, стопански ръководители, проектанти свързани със строителство на гр. Бобов дол и мина „Бобов дол“. Ще бъдат закупени 55 броя фиданки „Чинар“ и ще бъдат засадени в алея „Памет“ по случай 55 години от обявяването на Бобов дол за град. Беше решено и да се преиздадат написаните от Димитър Тонев 5 бр. книги в един том, както и обявяване на Тонев за почетен гражданин на Бобов дол. Не беше прието предложението за създаване на общински исторически музей.

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments