Кампания по събиране на опасни отпадъци чрез мобилен пункт ще се проведе отново в община Гоце Делчев

В петък от 10 до 16 часа на площад „Македония“ в град Гоце Делчев жителите на районна ще могат да предадат опасните си отпадъци. В мобилният събирателен пункт домакинствата могат да предадат: живачни термометри и ампули, живак, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, негодни препарати за растителна защита, лекарства с изтекъл срок на годност.