Цената на водата в Дупница остава непроменена, поне засега

Комисията за енергийно и водно регулиране прекрати административното производство, образувано по заявление на ВиК Дупница за одобряване на бизнес-план за периода 2017-2021 година. Причината – община Дупница е приета за член на ВиК Асоциацията. Що се отнася до нея, до този момент няма никаква яснота и информация на какъв етап е включването на община Дупница към водната асоциация.

Цената на водата в община Дупница остава непроменена, поне докато не стане ясно какво се случва с включването на общинското ВиК Дупница във ВиК Асоциацията. Комисията за енергийно и водно регулиране е излязла с решение на 23 май. От решението става ясно, че заявлението на ВиК Дупница до Комисията, предполага различни дейности и мероприятия, заявлението е подадено преди община Дупница да бъде приета във ВиК Асоциацията, което стана на Общо събрание през октомври миналата година, а иначе в средата на 2016 година ОбС Дупница разреши включването във ВиК Асоциацията. От Решението става ясно още, че при извършена проверка на електронната страница на Държавен вестник за обнародване решенията на асоциациите по ВиК за промяна на обособените територии, такава информация не е установена, нито е представена в Комисията. Направено е и запитване с писмо от 1 февруари тази година до Министерство на регионалното развитие и благоустройство, на което не е получен отговор.

Последното заседание на ВиК Асоциацията област Кюстендил беше в началото на март, когато беше утвърден бюджета. На него само за присъствие беше поканен представител на община Дупница.