КЕВР се произнесе по жалба на жители от три дупнишки села за качеството на ел.енергията

Мерки за подобряване на качеството на доставка на електрическа енергия трябва да предприеме дружеството, което обслужва Югозападна България. Решението е на Комисията за енергийно и водно регулиране и е след жалба и подписка от жителите на селата Яхиново, Червен брег и Крайници.