КЗК се произнесе в полза на община Дупница по обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалба на “БИЛД СОЛЮШЪН” ЕООД. Заради жалба на фирмата беше стопирана процедурата за избор на изпълнител на инженеринг за основен ремонт на улици с подменен водопровод с две обособени позиции. Жалбата беше подадена в края на юли.

Процедурата беше спряна ден преди отварянето на офертите. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе в полза на община Дупница и отказва да образува производство. Така след като изтече срока за обжалване на определението на КЗК процедурата ще може да се проведе и да бъде избрана фирма. Поръчката е на обща стойност 370 837 лв. без ДДС. 297 504 лв. от тях са предвидени за ремонтиране на 1 369 метра от ул. “Евтим Трайчев”, за ремонт на общо 400 метра от улиците “Велико Търново”, “Ропотамо” и “Средец” са заделени 73 334 лева. Срокът за изпълнение на дейностите е 16 месеца.