КЗК се произнесе в полза на община Дупница

Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение искането на „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЙНИ ПАРТНЬОРИ“ ЕООД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка Изпълнение на инженеринг на обекти по проекта за Интегриран градски транспорт. В конкретния случай, КЗК намира направеното искане за неоснователно. Срокът за обжалване на решението на КЗК е 3 дни. Припомням, че същата фирма обжалва и предишната процедура, още преди да бъде проведен първия етап от нея. Тогава община Дупница сама прекрати обществената поръчка, и след направени корекции я обяви отново.