Кмета на Сатовча забрани пушенето в горите

Забранено е пушенето на цигари в горите и земеделските земи по време на пожароопасния сезон в община Сатовча. Кметът Арбен Мименов издаде нарочна заповед с цел ограничаване на пожари, възникнали поради небрежност от населението. Въведена е пълна забрана за паленето на стърнища и сухи треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни места в горите, в земи от горски фонд и другите земеделски земи. Със заповедта се забранява изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи, в близост до житни култури и гората. Забранява се паленето на огън и пушене при пребиваване в горските територии и селскостопанските земи през пожароопасния сезон и при ветровито време. Забранява се също така и използването на пиратки от пастири, ловци и туристи в горите и пасищата. Кметовете на населени места трябва да организират стриктно наблюдението и охраната на селските имоти с оглед навременното откриване на възникнали пожари, като при наличие на такива незабавно да се обадят на телефон 112 и 07541/2066, след което незабавно да се започне гасенето. В случай на констатирани нарушения на виновните лица да бъдат налагани санкции.