Кмета на село Господинци Ахмед Ходожов направи отчет пред съселяните си за броя на населението

Кмета Ахмед Ходожов информира, че за първи път от 10 години кметството в гоцеделчевското село Господинци отчита по – висока смъртност отколкото раждаемост.

Пет човека са починалите през 2017 година – четири жени и един мъж. Три двойки са узаконили връзката си в брачен съюз, а четири момчета са се родили. В Господинци с ново регистрираните по постоянен адрес отново селото е с положителен прираст и до месец януари 2018 година по регистър жителите са 519 човека. Мъжката серия на новородени продължава и в първите дни на новата година. От кметството си пожелават да отчитат все по – голям прираст, за да се потвърждават думите, че Господинци е добро място за живеене .