ДупницаНачало

Кметът Методи Чимев за рекултивацията на сметището и Регионалното депо за отпадъци

Проектът за рекултивация на закритото сметище в Дупница към момента е спрян, тъй като времето не позволява да се работи, а за дейностите, които трябва да се извършат към момента е необходимо време без валежи. В края на август техническата рекултивация трябва да бъде завършена, биологичната, която ще бъде за сметка на общината ще бъде направена на по-късен етап. Това обясниха кмета на община Дупница Методи Чимев и Ели Подгоркска, Директор Дирекция “Околна среда” .

Иначе от общинското ръководство припомниха хронологията на целия процес както преди започване на същинските дейности по проекта, така и трудностите, които го съпътстват, имайки предвид, че терена е труден, освен това има и редица непредвидени проблеми, които в последствие са решени.

По отношение на друг обект, който е от изключително голямо значение не само за община Дупница, но за съседните общини, изграждането на Регионалното депо за отпадъци край Джерман. Срокът за завършване на компостиращата и сепарираща инсталация е удължен до 22 април 2024 година.

Кметът на община Дупница Методи Чимев припомни, че още в самото начало на този проект е обяснено, а има и решение на ОбС за съфинансиране по този проект.

В момента тече процедура по избор на фирма, която да изгради довеждащата инфраструктура, която е изключително важна за бъдещата експлоатация. След множество срещи и разговори, общината има уверението, че ПУДООС ще отпуснат средства за тази дейност.За клетката за депото, която ще обслужва 6-тте общини включени в „Рила еко“, ПУДООС ще отпусне пари следващата година, тъй като тази календарна година средства за двете дейности няма.

Очаква се април 2024 година да заработи сепариращата и компостираща инсталация.

 

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments